Ledige tomter i Verdal

Her har du muligheten til å bygge drømmehuset. Vi har flere ledige tomter i kommunen. De største tomtene finner du i Lysthaugen Øvre. Velkommen til Verdal skal du være!

Lysthaugen øvre logo

Lysthaugen Øvre – Åpenlyst bra utsikt

Tenk deg å være den første som åpner døra, – i ditt eget hus! Vi har byggeklare tomter med vid utsikt utover Verdal. Her bor du landlig og nært friområder med turstier og fiskevann. Her er det luftig, åpent og nært fjell, samtidig som det kun tar 10 min med bil til sentrum. Skolekretsen tilhører Vinne barneskole (2021). Velkommen til Lysthaugen Øvre i Verdal

– her har vi byggeklare tomter til deg og framtida!

Store tomter

I Lysthaugen Øvre har vi 12 store tomter klar til bygging. Her har du god plass til drømmehuset med naturen som nærmeste nabo.
Bildet er illustrasjon fra Norgeshus og Kvernmo

Åpenlyst bra utsikt

Fra Lysthaugen Øvre ser du langt – helt til Trondheimsfjorden. Omkranset av skog, åker og natur ligger dette nye boligfeltet like over boligfeltet Lysthaugen.

Vinne barneskole

Lysthaugen Øvre tilhører skolekretsen til nye Vinne barneskole(2021), Det blir i løpet av 2023 bygd ny gang- og sykkelvei til skolen. I nærhet til skolen, finner du også de kommunale barnehagene Vinne og Kanutten i tillegg til Verdals flotteste aktivitetspark.
Foto: Øyvind Malum/WOW Medialab

Vinne og Kanutten barnehage

I nærheten til Vinne barneskole ligger også Vinne og Kanutten barnehage. Vinne barnehage er en heldagsbarnehage – ligger nær skole, butikk, naturområder. Klatremus for de store og Nøtteliten for de små barna. Vinne barnehage skal være et morsomt, trygt og spennende sted å være for alle barn. Kanutten barnehage med avdelingene Knerten og Tiriltoppen ligger i Vinne i fredelige og landlige omgivelser med gode turmuligheter i nærheten. Avdeling Skogbrynet ligger på gården Nygård like i nærheten.
For flere barnehager se verdal.kommune.no

Nærhet til turstier, fiskevann og fjell

Midt i boligfeltet er det også merkede turstier som går til blant annet Kvinnfjellet og Bjørkvatnet.
Foto: Aud Lien Sellæg/Kultar.no

Vinne aktivitetspark

10 min sykkeltur eller 5 min i bil unna bolifeltet finner du Vinne aktivitetspark. 

Foto: Øyvind Malum/WOW Medialab

Ness

Lysthaugen Øvre ligger i bygda Ness. Her er det et aktivt bygdelag og eget forsamlingshus.
Foto: Øyvind Malum/WOW Medialab

Lavvo, lekeplasser og turområder like i nærheten

I Ness finner du flere turområder i nærområdet.
Foto: Øyvind Malum/WOW Medialab

Lysthaugen øvre logo

Lysthaugen Øvre ligger like over boligfeltet Lysthaugen mellom Vinne og Ness i Verdal.

Realiser boligdrømmen i Lysthaugen Øvre

Her er det store tomter til lave priser. Fra Lysthaugen Øvre ser du langt – helt til Trondheimsfjorden. Her har du skogen og toppturene i umiddelbar nærhet samtidig som det kun tar 10 min med bil til sentrum.

Bildet er hentet fra Kvernmo og norgeshus.no

Prisliste

Lavamoen 11 1165 kvm = 539 295 kr + omk (569 820 kr)
Lavamoen 13 1241 kvm = 550 620 kr + omk (581 420 kr)
Lavamoen 15 860 kvm = 493 515 kr + omk (522 890 kr)
Lavamoen 17 1015 kvm = 516 735 kr + omk (546 685 kr)
Lavamoen 19 1259 kvm = 553 290 kr + omk (584 165 kr)
Lavamoen 20 1016 kvm = 516 930 kr + omk (546 880 kr)
Lavamoen 22 1346 kvm = 566 340 kr + omk (597 290 kr)
Lavamoen 30 1245 kvm = 551 250 kr + omk (582 075 kr)
Lavamoen 32 1009 kvm = 515 790 kr + omk (545 715 kr)
Lavamoen 34 1066 kvm = 524 355 kr + omk (554 505 kr)
Lavamoen 36 1085 kvm = 527 220 kr + omk (557 445 kr)
Lavamoen 38 990 kvm = 512 940 kr + omk (542 790 kr)

Tomter til inntil 60 boliger i Verdal

Flere tomter i Verdal

I arealplanen til Verdal kommune er det åpnet for spredt boligbygging med totalt inntil 60 boliger. Det betyr at det ikke er gjort kommunale tilretteleggingstiltak, men at det er mulig å søke om å bygge bolig i dalførene på selvvalgte steder. Det er arealbegrensningene i planen som bestemmer hvor det kan bygges.

Det er utbyggingsområder som i dag er i privat eie og med private utbyggere. Disse tomtene er under planlegging og regulering, med ulike tilretteleggere. Disse tomtene er i Leklemsåsen, Vinne, Solhaug (Forbregd/Lein), Vuku, Leksdal, Nestvold og Reinsholm/sentrum.

Ved interesse for tilrettelagte kommunale tomter, ta kontakt med: Bjørn Erik Haug 74 04 85 15 / 993 54 879, bjorn.erik.haug@verdal.kommune.no.

For mer info, se verdal.kommune.no